Zaginął Tomasz Kuna. Może przebywać w Poznaniu lub Koninie