11:19 / 13.07.2017

Awaria gazociągu w Witaszycach

Awaria gazociągu w Witaszycach

Do rozszczelnienia instalacji gazowej doszło w Witaszycach (powiat jarociński). Awarię usuwały trzy zastępy straży pożarnej OSP Witaszyce, Golina i JRG Jarocin oraz pogotowie energetyczne i gazowe.

Jak informuje dyżurny PSP w Jarocinie w wyniku prac ziemnych uszkodzony został gazociąg średniego ciśnienia. Doszło do rozszczelnienia i wycieku gazu. Awaria została usunięta.

Strażacy mieli trochę problemów z rozstawieniem kurtyn wodnych, ponieważ uszkodzenie znajdowało się pod energetyczną linią napowietrzną. Konieczna była pomoc pogotowia energetycznego.


              

 

0
0
oceń tekst 0 głosów 0%