Światowy dzień roweru - inicjatywa zapoczątkowana przez jarocinianina. Wiecie przez kogo?