› zwielkopolski24
18:31 / 26.10.2017

Wojewoda wydał decyzję w sprawie drogi ekspresowej. Ma rygor natychmiastowej wykonalności

Wojewoda wydał decyzję w sprawie drogi ekspresowej. Ma rygor natychmiastowej wykonalności

fot. Materiały GDDKiA

Wielkopolska. Drogi wielkopolskie. Drogi ekspresowe w Wielkopolsce. Wojewoda Wielkopolski

 

Kolejna po otwarciu estakady katowickiej [ZOBACZ TUTAJ] dobra w tym tygodniu informacja dla kierowców z Wielkopolski i tych, którzy podróżują po naszym regionie.

 

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych dla kolejnego odcinka drogi ekspresowej S5 Poznań-Wrocław na terenie Wielkopolski. Decyzja dotyczy węzła Lipno.

 

Obejmuje ona budowę bezkolizyjnego węzła drogowego Lipno, który powstać ma na skrzyżowaniu projektowanej drogi S5 z istniejącym przebiegiem drogi krajowej nr 5 (po zrealizowaniu inwestycji stanie się z mocy prawa drogą wojewódzką).

Inwestycja, jak informują służby wojewody, jest realizowana w systemie „Projektuj i buduj”, a decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że wykonawca jest uprawniony do rozpoczęcia budowy.

- Węzeł Lipno to kolejny fragment kluczowej dla Wielkopolski inwestycji drogowej. Nie będzie przesadą, gdy powiem, że S5 stanie się drogową tętnicą dla naszego województwa, dlatego tak priorytetowe jest możliwie szybkie sfinalizowanie całości inwestycji – mówi wojewoda Zbigniew Hoffmann.

 

Węzeł Lipno jest elementem większego odcinka drogi S5, tj. odc. węzeł Kościan Południe - węzeł Radomicko, którego realizacja jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na podstawie umowy nr POIS.03.01.00-00-0024/16-00 z dnia 17 marca 2017 r., przy czym kontraktowa kwota brutto wynosi ponad 303 mln zł.

3
0
oceń tekst 3 głosów 100%